Groeistadia

De stadia van tulpen zijn:

Stadium I              Bladvormende periode. Er is nog geen bloemaanleg; het groeipunt is iets ingedeukt.
Stadium II             Begin van bloemaanleg. Het groeipunt staat nu bol.
Stadium P1           Hierbij wordt de buitenste krans van bloembladeren wordt gevormd.
Stadium P2 / A1   De binnenste krans van bloembladeren wordt gevormd.
Stadium A2           De binnenste krans van meeldraden wordt aangelegd.
Stadium G             De stamper wordt gevormd.


Als stadium G bereikt is zit dus de gehele bloem als embryonale toestand in de bol.

Belangrijkste stadia zijn:
Stadium 
A2+ voor het koelen bij 9°C.
Stadium G voor het koelen bij 5°C.

Ondanks het feit dat elk jaar de resultaten van het stadium-onderzoek nogal kunnen verschillen, zijn er wel enige schattingen van de duur van het ene naar het andere stadium:

P2 tot A2+:  ± 7 dagen
A1 tot A2+:  ± 4 dagen
A1 tot G:      ± 6 dagen

  • Groeistadia
  • Groeistadia
  • Groeistadia
  • Groeistadia
  • Groeistadia
  • Groeistadia