Ons bedrijf

1960

Ons bedrijf werd opgericht door Bertus en Piet Karel onder de naam: Gebr. Karel. De teelt bestond destijds voornamelijk uit aardappelen, bloemkool, diverse wintergroenten en een bescheiden areaal tulpen, irissen en gladiolen. De tulpenteelt werd echter al snel uitgebreid.

1970

In 1970 ontstond vanuit een studieclub het idee om gezamenlijk tulpen te broeien in een 2.000 m2 commune-kas. Dit plan werd verwezenlijkt in samenwerking met onder andere gebr. de Wit, G. Oud, N. van der Gullik, Nico Buysman, Andries Raven, Gerard Koster en Gebr. Karel.

1977 - 1978

In 1977 verhuisde Gebr. Karel naar de huidige locatie aan de Gouw en in de winter van 1978 werden de eerste tulpen getrokken op deze nieuwe locatie .

1988

In 1988 gingen de broers elk hun weg en werd het bedrijf voortgezet door Bertus en zijn zoon Bert Karel. Zij veranderden de naam in Karel Bolbloemen B.V.

1991 - 1993

De teelt en broeierij werden uitgebreid en in 1991 werd de eerste schuur met cellen gebouwd. In 1993 kon het land van de buurman aangekocht worden en het jaar erna werd de volgende schuur gebouwd als onderdeel van de bestaande bebouwing. Inmiddels deed de containerteelt zijn intrede en kwam de waterbroei van de grond.

2001 - heden

De combinatie van containerteelt en waterbroei heeft de directie van Karel Bolbloemen B.V. ertoe doen besluiten verder uit te breiden. Eind 2001 is deze uitbreiding gerealiseerd en stonden de eerste tulpen op water. Deze uitbreiding heeft zich, tot op de dag van vandaag, qua aantallen steeds verder uitgebreid.

2022

Ook qua bebouwing vond uitbreiding plaats zodat er sinds geruime tijd ook tulpen op eb-en-vloed gebroeid kunnen worden. In deze kas zijn de allernieuwste technieken te zien.